GECERTIFICEERD ONDERHOUD
volgens de strengste eisen

Van gecertificeerd onderhoud
en keuringen tot totale revisie

Centraal gelegen
tussen Rotterdam en Antwerpen

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan A. van Tilburg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. A. van Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. A. van Tilburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.